หน้าแรก

นาย สมนึก พงษ์สกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนแสลบ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดดอนแสลบ

นางสาววรัญญา เมตตาพล
นางสาววรัญญา เมตตาพล
นายสุรศักดิ์ เกรียงชัยไพรพนา
นายสุรศักดิ์ เกรียงชัยไพรพนา
นายสมศักดิ์ โค้วสกุล
นายสมศักดิ์ โค้วสกุล
นายณัฐพล จันทร์แย้ม
นายณัฐพล จันทร์แย้ม
นางสาวกานดา สุพรรณกูล
นางสาวกานดา สุพรรณกูล
นางสาวศิริรัตนา นุ่มนวล
นางสาวศิริรัตนา นุ่มนวล
นายสราวุธ สุวรรณโครต
นายสราวุธ สุวรรณโครต
นายจิรศักดิ์ บุญจิตต์
นายจิรศักดิ์ บุญจิตต์
นายเจตนิพัทธ์ แสงสี
นายเจตนิพัทธ์ แสงสี
นางสาวเบญจมาศ เหมือนเทียน
นางสาวเบญจมาศ เหมือนเทียน
นางสาวชิดชนก ทองนุ่ม
นางสาวชิดชนก ทองนุ่ม
นางวิษณุกร ประกอบธรรม
นางวิษณุกร ประกอบธรรม
นายขจรยศ กลิ่นอุบล
นายขจรยศ กลิ่นอุบล
นางนาฎนภา ศรีโสภา
นางนาฎนภา ศรีโสภา

Previous
Next

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดดอนแสลบการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)


watdonsalab
0

การประชุมชี้แจงการรายงานการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 2000บาท


watdonsalab
0ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับเงินให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (2,000บาท)


watdonsalab
0เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


watdonsalab
0การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ON-SITE อีกครั้ง


watdonsalab
0