[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนวัดดอนแสลบ
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 7 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
e-Learning

คลังเก็บรูปภาพ

  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียน
            โรงเรียนวัดดอนแสลบ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 (วันเสาร์ แรม 3 ค่ำเดือน 6 ปีจอ จุลศักราช ๑๒๘๔ , คริสตศักราช ๑๙๒๒ , มหาศักราช ๑๘๔๔ , รัตนโกสินทร์ศก ๑๔๑) โดยนายอำเภอพนมทวนเป็นผู้จัดตั้ง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
             พ.ศ. 2493 ได้งบประมาณก่อสร้างจำนวน 10,000 บาท ประชาชนร่วมกันบริจาคสมทบอีก 20,000 บาท ทำการปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ ป. 2 นายเฉย แพรไพศาล อุทิศที่ดิน จำนวน 10 ไร่ โดยประมาณ
            พ.ศ. 2501 ได้งบประมาณ 50,000 บาท ปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ 003
            พ.ศ. 2504 ได้งบประมาณ 90,000 บาท ต่อเติมอาคารเรียนที่ยังไม่เสร็จและขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
           พ.ศ. 2516 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 017 และปี พ.ศ. 2521 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ 017 จำนวน 4 ห้องเรียน
           พ.ศ. 2522 ได้งบประมาณสร้างอาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง
           พ.ศ. 2530 ได้ทำการก่อสร้างรั้วคอนกรีต ด้วยเงินบริจาคจากคณะครู และประชาชนเป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท และคณะกรรมการสภาตำบลทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้านขึ้นในบริเวณโรงเรียน  วันที่ 12 มกราคม 2531 นายสุวรรณ เรือนอินทร์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้งบประมาณ 65,000 บาท สร้างสนามวอลเลย์บอล แบบ สปช ขนาด 13 x 22 เมตร ได้งบประมาณ 19,500 สร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ. 1 ได้งบประมาณ 48,000 บาท สร้างส้วม แบบ สปช 601/26
           พ.ศ. 2532 ได้งบประมาณ 1,312,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 8 ห้องเรียน ขนาด 9 x 36 เมตร   
               ปีการศึกษา 2532 ทางโรงเรียนได้รื้ออาคารเรียน แบบ 003 นำวัสดุมาสร้างห้องสมุด ขนาด 7 x 14 เมตร โดยใช้เงินบริจาคจากชาวบ้านเป็นเงิน 34,658 บาท สร้างโรงรถ ต่อเติมห้องคหกรรม ห้องสหกรณ์ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ศาลาประชาธิปไตย และห้องแถวบ้านพักครู
              ปีการศึกษา 2534 ได้รับอนุมติจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ซึ่งมีนักเรียนรุ่นแรกในระดับชั้น ม. 1 จำนวน 29 คน
             ปีการศึกษา 2535 ได้ดำเนินการจัดสร้างแท่นประดิษฐานพระพุทธรูป และจัดสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน จากงบประมาณ 1,500,000 บาท
ปีการศึกษา 2536 ได้ดำเนินการจัดสร้างสนามบาสเก็ตบอล จำนวน 1 สนาม จากเงินงบประมาณเป็นเงิน 151,000 บาท จัดสร้างถังเก็บน้ำฝนขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 หน่วย จากงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน 62,000 บาท และจัดสร้างส้วม แบบ สปช 601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง เป็นเงิน 90,000 บาท จากเงินงบประมาณเช่นกัน
            ปีการศึกษา 2537 ได้งบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษากาญจนบุรี ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง แบบ สปช 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 280,000 บาทและส้วมแบบ สปช 601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง นับเป็นส้วมหลังที่ 4 ของโรงเรียน
           ปีการศึกษา 2539 ทางโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการปฏิบัติการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุขวิช รังสิตพล) และได้รับงบประมาณในการปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน การสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound lab) การปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ ในปีการศึกษานี้ ทางโรงเรียนได้ส่งโรงเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ เข้าประกวดในระดับต่าง ๆ หลายกิจกรรม และประสบความสำเร็จในหลาย ๆ กิจกรรม เช่น ชนะเลิศการประกวดโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมห้องสมุดดีเด่น เป็นต้น
        ปีการศึกษา 2540 ทางศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอห้วยกระเจามอบหมายให้โรงเรียนเป็นศูนย์ที่ตั้งของกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนและได้รับการติดตั้งหน่วยสื่อสารการเรียนการสอนทางไกล อันมีจานดาวเทียม และ ทีวีไว้บริการการศึกษานอกโรงเรียน นักเรียน และชุมชน
           ปีการศึกษา 2541 จัดสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ของโรงเรียนตามโครงการฝึกอาชีพการเกษตรในโรงเรียน ปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียน และได้รับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลจากกรมทรัพยากรธรณี อีก 1 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำลึกได้รับการปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารเป็นตำแหน่ง ผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโดยตำแหน่งเฉพาะตัว และต่อมาได้ปรับลดตำแหน่งผู้บริหารของโรงเรียน เป็นอาจารย์ใหญ่ เนื่องจากตำแหน่งว่างอีกครั้ง
          ปีการศึกษา 2542 นายนิโรจน์ เปรมปรีดิ์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงสนามหน้าโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท และจัดสร้างเก็บเครื่องมือการเกษตรเพิ่มเติม
          ปีการศึกษา 2543 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น โดยได้รับเงินจากผู้ปกครองและจากคณะศิษย์เก่า เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนคอมพิวเตอร์จากเงินบริจาคของผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในการจัดงานการแสดงกิจกรรมของนักเรียน เป็นเงิน 52,000 บาท และทางวัดบ้านกรับ ดอนแสลบ โดยพระครูจันทสโรภาส และคณะกรรมการวัด บริจาคเงินกองกลางการกุศลของวัดเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท
          ปีการศึกษา 2544 สร้างอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ต่อจนสำเร็จ โดยเงินบริจาคจากผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ในการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและจัดการแสดงกิจกรรมของนักเรียนเป็นเงิน 560,000 บาท
           ปีการศึกษา 2545 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
            ปีการศึกษา 2546 จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเครือข่ายเป็นปีที่ 2 เปิดการเรียนการสอนช่วงชั้นที่ 1 คือ ป. 1 , ป. 2 ช่วงชั้นที่ 2 คือ ป. 4 , ป. 5 ช่วงชั้นที่ 3 คือ ม. 1 , ม. 2 และได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ภาคบังคับ 9 ปี คือ ตั้งแต่ ชั้น ป. 1 , ป. 4 และ ม. 1 เป็นรุ่นแรก เปลี่ยนสังกัดไปอยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2
           ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนมีความยาว 130 เมตร เป็นเงิน 223,000 บาท และจัดสร้างสแล็มบริเวณหน้าอาคาร 3 เป็นเงินงบประมาณ 30,000 บาท จากงบประมาณสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
           ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้ปรับภูมิทัศน์หน้าอาคาร 2 ใหม่ ได้งบสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ จำนวน 50.000 บาท ซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์ห้องสมุด 8.150 บาท ติดตั้งจานดาวเทียม – สัญญาณ 19.840 บาท
           ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบจำนวน 60,000 บาท ปรับภูมิทัศน์บริเวณส่วนหย่อมหน้าห้องสมุด สร้างศาลาพักผ่อน 2 หลัง ปลูกไม้ดอกไม้ประดับในส่วนหย่อม
          ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบจำนวน 30,000 บาท จัดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน จัดสร้างห้องสุขาให้คณะครูจำนวน 1 หลัง จำนวนเงิน 35,000 บาท จัดตกแต่งห้องประชุมอาคารคอมพิวเตอร์ติดม่านและติดแอร์คอนดิชั่น จำนวน 2 ตัว เป็นเงินประมาณ 30,000 บาท
          ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบจำนวน 60,000 บาท จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 เครื่อง ปรับปรุงถนนบริเวณหน้าอาคารเรียนที่ 2 โดยการเทปูนพื้นเรียบ