ชื่อ - นามสกุล :นายเจตนิพัทธ์ แสงศรี
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :