หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : 621211-13 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
โดย : admin
อ่าน : 103
อังคาร ที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

    โรงเรียนวัดดอนแสลบ  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  เดินทางไกล  ประจำปีการศึึกษา 2562  ระหว่างวันที่  11 - 13  ธันวาคม พ.ศ.2562 

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดดอนแสลบ โดยมีนักเรียนเข้าค่ายในครั้งนี้ จำนวน  210  คน  มีกำหนดการดังนี้
     วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562
      - ลูกเสือสำรอง  
     วันที่ 11 - 13 ธันวาคม พ.ศ.2562
          - ลูกเสือสามัญ
          - ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
     ในการนี้มีนายสมนึก  พงษ์สกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนแสลบ
และคณะครูโรงเรียนวัดดอนแสลบ เป็นคณะวิทยากร อำนวยความสะดวก
ดูแลการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

      สามารถเข้าดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ >> http://gg.gg/g4fle